Elise Stormwright

Svar på vanliga frågor
1. Är du inte svensk?
Svar: Nej, inte egentligen. Jag är till hälften dansk och till hälften norsk, men jag brukar göra förklaringen enkel och säga att jag är skandinavisk, för det sammanfattar hur jag känner om mig själv i det avseendet. Lite av varje, "både och".
Jag har danska och norska som modersmål, men liksom, ingen som känner mig skulle ens misstänka att jag inte har svenska som modersmål med mindre jag säger det.
 
2. Vad använder du för att rita/göra redigeringar?
Svar: De redigeringar du ser här på bloggen är med stor sannolikhet gjorda med hjälp av Krita.
Jag ritar med hjälp av penna och ritplatta istället för mus. Med penna blir det mycket enklare att göra självsäkrare, mjukare penseldrag och penseldragen blir i varierande tjocklek enligt hur hårt jag trycker med pennan.
 
3. Var ser jag dina redigeringar?
Jag har ett redigeringsarkiv här: Mitt redigeringsarkiv.